WhatsApp
 
הדפסת צ'קים לכל הבנקים והתוכנות | מותאם לתקן 501 - בנק ישראל | להזמנה התקשרו 1-800-877-222
חייגו: 1-800-877-222
צ'קים מותאמים - תקן 501

חוק המזומן - במה מדובר?

ב-1 לינואר 2019 נכנס לתוקפו חוק המזומנים

תאריך: 01/07/19

החוק קובע מגבלה של סכום שבו ניתן להעביר מזומן וזאת למניעת הלבנת הון והעלמות מס על מנת לסייע במאבק בהון השחור, בנוסף ישנם תנאים חדשים לשימוש בצ'קים. החוק משפיע על כולנו החל מאדם פרטי שמתבקש לשלם במזומן על ידי קבלן השיפוצים, על עצמאי (עוסק), עסקים קטנים ועד חברות ענק. החוק אינו פשוט להבנה ונשמע מאוד מאיים, ננסה להסביר בפשטות מה בעצם אומר לנו חוק המזומן.

חוק המזומן יוצא לדרך
חוק המזומן יוצא לדרך

מה בעצם חוק המזומן אומר?

כולנו יודעים שכסף מזומן הוא אנונימי ולכן לא ניתן לדעת את זהות המשתמשים בו – מה שנותן לעבריינים את האפשרות להעלים מס, להלבין הון ועוד. החוק הוא יוזמה של שר האוצר משה כחלון, והוא אוסר על תשלום סכומים גדולים במזומן וכך מנטרל את האנונימיות שמתלווה לעסקת מזומנים שקשה לעקוב אחריה.

חוק המזומן קובע הגבלות על שימוש במזומן וצ'קים, חובה לתעד תשלום או תקבול. חשוב לדעת שאדם שיעבור על החוק מסתכן בקבלת קנס גבוה הנגזר מסכום ההפרה ואפילו עונש מאסר בפועל.

אז מה הדגשים החשובים בחוק?

ראשית לפי החוק החדש, חובה לתעד את אמצעי התשלום. העוסק חייב לתעד באיזה אמצעי תשלום קיבל או שילם.
החוק קבע תקרות שמעבר אליהן ייאסר שימוש במזומן.

 • עסקאות מזומן מוגבלות לסכום של 11 אלף ₪ - תקף לעצמאים שמקבלים תשלום או משלמים.
 • עסקאות מזומן מוגבלות ל-50 אלף ₪ - כששני הצדדים בעסקה לא עצמאים (לא מוגדרים כ"עוסק").
 • כשעושים עסקה כאשר אחד הצדדים הוא תייר – העסקה מוגבלת לסכום של 55 אלף ₪ .
 • קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה תוגבל לסכום של עד 11 אלף שקלים (למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח).
 • מתנה במזומן תוגבל לסכום של עד - 50 אלף שקלים.

לאחר הסתגלות קלה, ב-1 ביולי 2019 יחולו על הבנקים הגבלות בנוגע לפרעון של צ'קים

 • לא ניתן לקבל תשלום בצ'ק שסכומו מעל 5,000 ₪ עבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששמו נקוב בגב השיק.
 • לא יכול לתת תשלום בצ'ק לאדם שאינו עוסק סכום מעל 5,000 ₪ עבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששם מקבל התשלום מצוי בצ'ק כנפרע או כנסב.
 • לא יכול לתת תשלום בצ'ק (כל סכום) לעוסק עבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 • בכל הסב צ'ק, שם הנסב או המוסב, מחוייב לרשום בגב השיק מספר זהות  בטבלה ייעודית לפי תקן 501 של בנק ישראל.
 • בצ'ק מעל 10 אלף ₪ אסור להסב צ'ק יותר מפעם אחת.
 • על רקע כניסת חוק המזומן לתוקפו, בנק ישראל עדכן את התקן על פיו מודפסים שיקים בישראל לחצו לצפייה בצ'קים החדשים

 

החוק אוסר פיצול עסקאות במזומן לכמה עסקאות אם המטרה היא לחמוק מההגבלות החדשות בחוק. אם תפצלו עסקה למטרה זו אתם בהחלט עוברים על החוק וגם כאן עלולים להיקנס בחומרה.


כמה דברים שחשוב לזכור

חשוב להדגיש שלפי החוק החדש, ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה כגון: בן זוג, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני הזוג של כל אחד מאלה בנוסף לכל אדם אחר הסמוך על שולחנם (למעט תשלום במזומן עבור שכר עבודה).


לאתר של בנק ישראל יש להתעדכן תמיד לגבי שינויים / תוספות / הקלות באמצעות אתר בנק ישראל - לחץ כאן


בכל שאלה אנו כאן בשבילך, קווים הפקות דפוס צרו קשר