WhatsApp
 
הדפסת צ'קים לכל הבנקים והתוכנות | מותאם לתקן 501 - בנק ישראל | להזמנה התקשרו 1-800-877-222
חייגו: 1-800-877-222
צ'קים מותאמים - תקן 501

 

טופס אישור בנק

הפקת צ'קים בבית דפוס חיצוני


כאשר מעוניינים להפיק צ'קים, חובה לוודא שהנכם מפיקים צ'קים בצורה תקינה.
טופס אישור בנק נועד לוודא כי הנכם בעלי החשבון ולא מנסים לזייף שיקים .
דבר נוסף ולא פחות חשוב, הצורך לוודא מספור השיקים מול הבנק והזנתם למערכות הבנק.

טופס אישור לכלל הבנקים

טופס אישור הדפסת צ'קים בבית דפוס חיצוני:

לבנקים מקבוצת הבילאומי ומזרחי יש לצרף דוגמאת שיק לפני שליחת הטופס לבנק.טופס אלקטרוני לכל הבנקים - ניתן לבצע מכל מכשיר

טופס לכל הבנקים למעט דיסקונט או מרכנתיל
טופס לבנק דיסקונט
טופס לבנק מרכנתיל