WhatsApp
 
הדפסת צ'קים לכל הבנקים והתוכנות | מותאם לתקן 501 - בנק ישראל | להזמנה התקשרו 1-800-877-222
חייגו: 1-800-877-222
צ'קים מותאמים - תקן 501

 

סרטונים

סרטוני הסברה והדרכה - כל מה שרציתם לדעת

אנו דואגים לכלל הלקוחות הקיימים וללקוחות עתידיים , ריכזנו עבורכם את כל סרטוני ההדרכה והסברה  הקשורים לשיקים ממוחשבים, המחאות ידניות, תוכנת שיק-צק, הטבעות, לוגו ועוד...

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את הסרטים ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה, מראש ובכתב.

רוצים לדעת עלינו יותר?
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
תוכנת שיק-צק תוכנה להדפסת שיקים
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
תהליך הזמנת שיקים
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
הטבעה כסף מתנה - שיק-צ'ק לייט
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
הוספת לוגו חברה
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
הטבעה כסף מתנה - שיק-צ'ק פרו
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
צ'קים ידניים או שיקים ממוחשבים?
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
דוגמאות גלופות להטבעה זהב/כסף
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
בדיקת סדר הדפסת שיקים
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
פרפורציה איכותית - צקים
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
דיוור שוברי תשלום - פרסום - מעטפית
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
צ'קים לחברות - נייר בטחוני
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
הטבעה זהב/כסף - גלופות 2014
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
הגנת הטבעה? הטבעת זהב / כסף
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
מדפסת מומלצת להדפסת שיקים צ'קים
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
שובר תשלום - תמ"ת - ארנונה - מים - קנסות
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
הדפסת אופסט או דיגיטלי
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...
מהו ההבדל בין הטבעת זהב/כסף לבין הדפסת זהב/כסף
הסרטון עזר ? שתפו את הסרטון ...