WhatsApp
 
הדפסת צ'קים לכל הבנקים והתוכנות | מותאם לתקן 501 - בנק ישראל | להזמנה התקשרו 1-800-877-222
חייגו: 1-800-877-222
צ'קים מותאמים - תקן 501
 

שובר תשלום תמ"ת

שוברים למכללות לפי תקן תמ"ת

הטבעה מותאמת אישית

הפקת שוברי תשלום תמ"ת ידניים או ממוחשבים המתאים למכללות, בתי ספר, מורי נהיגה , המחוייבים להשתמש עם שוברי תשלום בתקן התמ"ת ומשרד החינוך. שובר זה עומד בכל התקנים הנדרשים ומודפס על גבי נייר בטחוני. לפי הוראות הבנקים ותמ"ת שוברים אלו צריכים בפעם הראשונה לעבור אישור בבנק המוסר את קוד המוטב וזאת לאחר שהתקבל מספר סמל המוסד.

אנו מאמינים שבהפקת שוברי תשלום תמ"ת חשוב להשתמש בחומרי גלם איכותיים.
לכן אנו בוחרים להפיק את השוברים ע"ג נייר בטחוני

כחלק מעבודתנו אנו מתאימים את עיצוב השובר לפי דרישת הלקוח, שמירת חוקי השובר ודיוק בפרטים הקטנים.